Inapoi la avocatvelescu.ro     

Contestatie la executare bilet la ordin - B.O. Caracter executoriu, cesiune de creanta

Contestatie la executare bilet la ordin - B.O. Caracter executoriu, cesiune de creanta

Caracterul executoriu este conferit de lege biletului la ordin în considerarea faptului că reprezintă un instrument de plată, special reglementat, caracterul executoriu rezultă din natura actului în sine, iar nu din calitatea persoanei care îl deţine şi care face executarea sa.

Hotarare tribunal - Contestatie la executare

Hotarare tribunal - Contestatie la executare

Atribuirea unui teren aflat în indiviziune forţată nu se poate face întrucât s-ar ajunge la o exercitare exclusivă a folosinţei de către cel care s-a adresat executorului judecătoresc, cu încălcarea drepturilor celeilalte părţi de a folosi terenul.

Litigii de munca - Valorificare adeverinta grupa de munca

Litigii de munca - Valorificare adeverinta grupa de munca

Normele de aplicare ale Legii 263/2010 aprobate prin HG nr. 257/2011 anexa 14 prevăd înscrisurile ce se au in vedere la luarea in considerare a perioadelor lucrate in grupele de muncă, anterior lunii aprilie 2001, înscrisuri care nu pot fi decât menţiunile din carnetul de muncă sau eventual adeverinţe care trebuie să aibă o anumită formă si conţinut.

Neprezentarea salariatului la cercetarea disciplinara.

Neprezentarea salariatului la cercetarea disciplinara.

Faptele salariatului care aduc atingere imaginii comerciantului in rapoturile sale cu clientii.

Durata proceduri administrative - termen rezonabil prevazut de art. 6 CEDO

Durata proceduri administrative - termen rezonabil prevazut de art. 6 CEDO

Termenul rezonabil la care se referă art. 6 paragraful I din CEDO cuprinde şi durata procedurilor administrative, deoarece aceasta constituie o premisă indispensabilă prevăzută în dreptul intern pentru sesizarea instanţei.

Litigii de munca - competenta teritoriala alternativa

Litigii de munca - competenta teritoriala alternativa

In cazul cererilor de chemare in judecata avand ca obiect conflictele de munca, competenta teritoriala este una alternativa (fie cea de la locul unde isi are domiciliul reclamantul, fie cea de la locul de munca al acestuia), reclamantul fiind cel care face alegerea intre mai multe instante deopotriva competente.

Stabilire locuinta minor - vointa minorului cu privire la stabilirea domiciliului sau

Stabilire locuinta minor - vointa minorului cu privire la stabilirea domiciliului sau

Poziția minorilor exprimata cu ocazia ascultării in camera de consiliu in sensul ca doresc sa locuiască cu tatăl, nu poate fi valorificata in lipsa altor probe concludente care sa completeze aceasta voința, având in vedere vârsta copiilor si faptul ca alegerea poate fi influențata de atașamentul copiilor de imobilul in care au crescut de la naștere si pana in prezent, fără ca alegerea sa se fundamenteze pe motive obiective care sa formeze convingerea instanței ca cel mai bine pentru copii este ca aceștia sa locuiască la tata.

Modificare sau precizare cerere de chemare in judecata. Calificare cerere conform termenilor folositi sau conform motivelor de fapt.

Modificare sau precizare cerere de chemare in judecata. Calificare cerere conform termenilor folositi sau conform motivelor de fapt.

Instanta este obligată, pentru a contribui la ocrotirea intereselor legitime ale părților, să dea cererilor calificarea juridică exactă, chiar dacă aceasta este diferită decât cea dată de reclamant.

Divort. Stabilire domiciliu minor la bunici.

Divort. Stabilire domiciliu minor la bunici.

Obligarea ambilor părinți la pensie lunară de întreținere în favoarea minorului.

Ordonanță de plată. Cerere în anulare. Lipsă caracter cert creanță.

Ordonanță de plată. Cerere în anulare. Lipsă caracter cert creanță.

În cadrul procedurii ordonanței de plată trebuie întrunite cumulativ trei condiții. Astfel, o primă condiție privește caracterul cert, lichid și exigibil al creanței pe care creditorul urmărește să o realizeze împotriva debitorului prin declanșarea acestei proceduri, a doua condiție impune existența unui contract civil sau alt înscris însușit de către părți prin semnătură sau în orice alt mod admis de lege, ori a unui statut, sau regulament, și o a treia condiție vizează necesitatea consemnării în acest înscris a existenței unor obligații de plată a unor sume de bani.

Lovire sau alte violente - amanare aplicare pedeapsa

Lovire sau alte violente - amanare aplicare pedeapsa

Lovire sau alte violente - amanare aplicare pedeapsa.

Recurs. Necercetarea fondului cauzei.

Recurs. Necercetarea fondului cauzei.

Analiza efectiva a tuturor motivelor invocate de parti la instanta de fond. Prezumtia lucrului judecat. Obligativitatea motivarii hotararii judecatoresti. Necercetarea fondului cauzei.

Conducere fara permis - amanare aplicare pedeapsa

Conducere fara permis - amanare aplicare pedeapsa

Conducere fara permis - amanare aplicare pedeapsa.

Incadrare in grad de handicap. Competenta IML de a efectua expertize

Incadrare in grad de handicap. Competenta IML de a efectua expertize

Competenţa unui laborator sau institut de medicină legală de a efectua expertizele solicitate de instanţele judecătoreşti.

Rezolutiune contract de intretinere 2

Rezolutiune contract de intretinere 2

Întreţinerea reprezintă un contract consensual, sinalagmatic, translativ de proprietate şi intuitu personae, acest din urmă caracter decurgând din aceea că, de regulă, contractul de întreţinere se încheie în considerarea, atât a persoanei întreţinătorului, cât şi a întreţinutului.Datorită caracterului alimentar al obligaţiei de întreţinere, termenele de executare, de zi cu zi, au caracter esenţial, în sensul dispoziţiilor art. 1079 pct. 3 VCC, debitorul fiind de drept în întârziere, motiv pentru care creditorul, adică întreţinutul, poate cere rezoluţiunea în caz de neexecutare, fără ca instanţa de judecată să poată acorda debitorului, adică întreţinătorului, vreun termen de graţie pentru plată.

Calitate procesuala pasiva si activa

Calitate procesuala pasiva si activa

Lipsa capacitatii de folosinta. Cerere reconventionala.

Achizitii Publice

Achizitii Publice

Declararea preturilor de achizitie a resurselor materiale utilizate.

Actiune in pretentii

Actiune in pretentii

Invocarea fortei majore - cauza exoneratoare de raspundere.

Fond funciar - eliberare TDP

Fond funciar - eliberare TDP

Obligarea comisiilor de fond funciar sa intocmeasca si sa inainteze documentatia necesara eliberarii titlului de proprietate.

Neacceptare succesiune in termenul legal

Neacceptare succesiune in termenul legal

Neacceptarea mostenirii in termenul legal- EXCEPTIA LIPSEI CALITATII PROCESUALE, persoane straine de mostenire prin neacceptare.

Recunoasterea unei hotarari straine pe teritoriul Romaniei

Recunoasterea unei hotarari straine pe teritoriul Romaniei

Decaderea din drepturile parintesti - recunoasterea pe teritoriul Romaniei a efectelor unei hotarari straine Exequator.

Stabilire program vizitare minor la domiciliul tatalui. Stabilire pensie de intretinere conform legii si veniturilor din statul de resedinta al tatalui.

Stabilire program vizitare minor la domiciliul tatalui. Stabilire pensie de intretinere conform legii si veniturilor din statul de resedinta al tatalui.

Conform art. 401 C. civ., parintii separati de copilul lor au dreptul de a avea legaturi personale cu acestia. Acest drept este expresia principiului constitutional al respectarii dreptului la viata de familie, precum si al protectiei speciale a drepturilor copilului.

Anulare decizie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor

Anulare decizie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor

Calitatea de proprietar a persoanei expropriate- interpretarea si aplicarea ar 24 din legea 10/2001.

Suspendare dosar - neprezentarea reclamantului in fata instantei pentru stabilirea cadrului procesual

Suspendare dosar - neprezentarea reclamantului in fata instantei pentru stabilirea cadrului procesual

Lipsa partii legal citate nu poate impiedica judecarea cauzei, atunci cand reclamantul solicita judecarea in lipsa.

Certificatul de mostenitor - dovada calitatii de mostenitor si proba intinderii chemarii la mostenire; dovada dreptului de proprietate

Certificatul de mostenitor - dovada calitatii de mostenitor si proba intinderii chemarii la mostenire; dovada dreptului de proprietate

Natura juridica si puterea doveditoate a certificatului de mostenitor.

Reconstituire vechime in munca - luarea in calcul a adeverintelor privind incadrarea in grupele de munca

Reconstituire vechime in munca - luarea in calcul a adeverintelor privind incadrarea in grupele de munca

Legea 263/2010 permite pensionarilor sa solicite recalcularea pensiei in situatia prezentarii unor acte noi.

Acte necesare pentru recunoasterea in Romania a unei casatorii incheiate in strainatate
 • Publicat de Avocat Cristina VELESCU
 • May 18th, 2017
 • Despre Utile

Acte necesare pentru recunoasterea in Romania a unei casatorii incheiate in strainatate

Documente necesare:

Acte necesare pentru recunoasterea in Romania a unui divort incheiat in strainatate
 • Publicat de Avocat Cristina VELESCU
 • May 18th, 2017
 • Despre Utile

Acte necesare pentru recunoasterea in Romania a unui divort incheiat in strainatate

Documente necesare:

Fond funciar

Fond funciar

Interesul legitim al reclamantei de a cere anularea titlului de proprietate - vocatia proprie la restituite, care o exclude pe cea a titularului titlului.

CEDO - Cauza Nedelcu vs. Romania

CEDO - Cauza Nedelcu vs. Romania

Invocand in mod substantial articolul 2 din Conventie, si in mod expres articolele 6 si 13 din Conventie, reclamanta se plange ca urmarirea penala cu privire la evenimentele din 15 august 2007 a fost de lunga durata, superficiala si ineficienta.

Timbrul de mediu platit la inmatricularea autovehiculelor este ilegal

Timbrul de mediu platit la inmatricularea autovehiculelor este ilegal

Timbrul de mediu, care trebuie platit la prima inmatriculare a masinii sau la prima schimbare de proprietar a acesteia, a fost declarat partial ilegal printr-o decizie recenta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). Mai exact, nu taxarea in sine este problematica, ci faptul ca exista o scutire de la plata timbrului de mediu pentru masinile deja inmatriculate pentru care s-a platit (dar nu s-a restituit) una dintre vechile taxe auto declarate ilegale.

Contestatie decizie concediere - Prescrierea dreptului la actiune

Contestatie decizie concediere - Prescrierea dreptului la actiune

Potrivit dispozitiilor art. 268 alin. 1 lit. a din Codul muncii, “cererire in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formate: a) in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca".

Contract de schimb - Competenta teritoriala

Contract de schimb - Competenta teritoriala

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE a decis ca in toate cazurile de competenta alternativa, alegerea instantei apartine reclamantului, iar odata investita una dintre instantele competente teritorial, optiunea acestuia nu poate fi contestata, intrucat prin introducerea actiunii s-a fixat in mod definitiv competenta teritoriala a instantei respective, nici reclamantul nemaiputand reveni asupra alegerii, in favoarea altei instante competente.

Decontare naveta

Decontare naveta

Obligatia decontarii cheltuielilor de transport revine autoritatilor publice locale din unitatea administrativ-teritoariala pe raza careia se afla unitatea de invatamant la care isi desfasoara activitatea personalul didactic.

Persoana vatamata - Cheltuieli cu spitalizarea

Persoana vatamata - Cheltuieli cu spitalizarea

Actele normative care reglementeaza sistemul de asigurari de sanatate nu instituie in sarcina persoanei vatamate obligatia de a face dovada ca a fost victima unei agresiuni pentru a beneficia de servicii medicale. Nu exista nici o dispozitie legala care sa oblige persoana vatamata de a formula plangere penala impotriva faptuitorului.

Rezolutiune contract de promisiune bilaterala de vanzare-cumparare

Rezolutiune contract de promisiune bilaterala de vanzare-cumparare

Prin refuzul paratilor sa-si indeplineasca obligatiile si sa se prezinte la notar pentru a incheia actul de vanzare-cumparare in forma autentica, instanta a retinut culpa acestora pentru neincheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica si a dispus rezolutiunea contractului de promisiune bilaterala vanzare-cumparare.

Anulare dispozitie primar - Legea 10-2001

Anulare dispozitie primar - Legea 10-2001

Dispozitia emisa de primar in aplicarea legii 10-2001 este un titlu executoriu si are forta probanta a unui act autentic, fiind un act administrativ intrucat emana de la o autoritate administrativa investita cu solutionarea notificarilor.

Clauze bancare abuzive

Clauze bancare abuzive

Instanta a dispus anularea comisionului de risc transformat in comision de administrare perceput in mod abuziv.

Plangere contraventionala - indicarea gresita a temeiului juridic

Plangere contraventionala - indicarea gresita a temeiului juridic

Indicarea gresita in cuprinsul procesului verbal a temeiului juridic a dus la anularea procesului verbal de contraventie, aceasta lipsa fiind asimilata cu lipsa mentionarii in cuprinsul procesului verbal a actului normativ care prevede si sanctioneaza fapta contraventionala.

Reziliere contract de intretinere

Reziliere contract de intretinere

Contractul de intretinere este unul consensual, bilateral, intuitu personae, cu executare succesiva pentru una dintre parti.

Rezolutiune contract de intretinere

Rezolutiune contract de intretinere

Obligatia asumata de debitori include, pe langa obligatia de a asigura ingrijire si intretinere, si indatorirea de a asigura intretinutului o atmosfera calda, tinand cont de necesitatile speciale, afectiunile medicale si regimul alimentar al acestuia, implicand o atitudine afectuoasa, rabdatoare care sa conduca la realizarea scopului urmarit de parti la incheierea contractului- asa cum am aratat in fata instantei care a admis actiunea si a dispus rezolutiunea contractului de intretinere.

Inlocuirea obligatiei de a contribui in natura la cresterea si educatia minorilor cu obligatia la plata pensiei alimentare

Inlocuirea obligatiei de a contribui in natura la cresterea si educatia minorilor cu obligatia la plata pensiei alimentare

Desi la divort parintii s-au inteles ca mama sa contribuie in natura la cresterea si ingrijirea minorilor incuviintati tatalui spre crestere si educare, am reusit sa conving instanta ca mama nu se ingrijeste de copii si a fost obligata la plata unei pensii de intretinere in bani.

Ordonanta prezidentiala - permiterea accesului fostului sot in locuinta

Ordonanta prezidentiala - permiterea accesului fostului sot in locuinta

Reclamanta a solicitat reintegrarea in locuinta construita impreuna in timpul casatoriei, dar reprezentandu-l pe parat am dovedit ca solicitarea reclamantei nu indeplineste conditiile legale pentru a fi admisa.

Partaj bunuri comune

Partaj bunuri comune

Sotia reclamanta a solicitat partajul bunurilor dobandite in timpul casatoriei, bunuri care au fost achizitionate de catre parintii paratului, pe banii acestora. Aceasta a pretins ca a contribuit la achizitionarea bunurilor si ca a desfasurat diverse munci la ridicarea imobilului de locuit.

Divort: competenta teritoriala

Divort: competenta teritoriala

Dificultatea acestui caz a constat in faptul ca partile au avut ultimul domiciliu comun in Italia si cu toate astea am obtinut desfacerea casatoriei pe teritoriul Romaniei. Parata a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Craiova, iar instanta de fond a admis aceasta exceptie, respingand actiunea de divort intentata de clientul meu. Aceasta solutie a fost atacata cu apel, Tribunalul Dolj a casat hotararea pronuntata si a trimis cauza spre rejudecare Judecatoriei Craiova.

Divort cu minori: programul de vizita al tatalui aflat in alta tara

Divort cu minori: programul de vizita al tatalui aflat in alta tara

Desi tatal domiciliaza in Romania, iar minorii in varsta de pana la 10 ani domiciliaza impreuna cu mama in Italia, prin argumente juridice si datorita experientei in astfel de cazuri am reusit sa obtin ca programul de vizita al minorilor sa aiba loc la locuinta tatalui din Romanaia, desi minorii locuiesc si merg la scoala in Italia. Hotararea a ramas irevocabila

Incadrare in gradul II de handicap

Incadrare in gradul II de handicap

Desi clientul meu detinea acte din care rezulta incadrarea in gradul II de handicap, acestuia i-a fost refuzat acest drept. Reprezentandu-l in instanta in contradictoriu cu Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Bucuresti si cu Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Gorj prin decizie irevocabila pronuntata de Curtea de Apel Craiova am reusit recunoasterea actelor medicale si incadrarea reclamantului in gradul II de handicap.

Legaturi personale cu minorul

Legaturi personale cu minorul

Datorita experientei in astfel de cazuri am reusit ca reclamantul să aibă legături personale cu minorul in varsta de 4 ani in modalitatea solicitatat de tatal reclamant si la domiciliul sau , desi ancheta sociala nu a fost efectuata decat la mama parata, iar aceasta s-a opus total oricarei legaturi a tatalui cu minorul si i-a interzis orice interactiune sau comunicare cu acesta.

Litigii cu profesionisti: despagubiri

Litigii cu profesionisti: despagubiri

Cu toate ca societatea de asigurari GROUPAMA a respins dosarul de dauna al clientului meu al carui autoturism a fost avariat de catre alta persoana, in instanta am obtinut obligarea societatii de asigurare la plata in totalitate a daunelor suferite de masina si obligarea societatii parate la plata penalitatilor de intarziere de 1% pe zi calculate la debit pana la data platii efective si a cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru si onorariul avocat, contravaloare expertiza.

Acte necesare pentru divort
 • Publicat de Avocat Cristina VELESCU
 • March 18th, 2015
 • Despre Utile

Acte necesare pentru divort

1 CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA – ORIGINAL

Partajul
 • Publicat de Avocat Cristina VELESCU
 • March 18th, 2015
 • Despre Utile

Partajul

Partajul reprezinta impartirea bunurilor comune din casatorie, mobile si imobile, si se poate realiza prin intelegerea sotilor sau printr-o hotarare judecatoreasca. Pentru realizarea partajului pe cale conventionala este necesar acordul ambilor soti asupra masei partajabile, a cotelor si asupra bunurilor ce revin fiecaruia. In ceea ce priveste partajul judiciar, acesta este realizat de instanta de judecata.

AlegeTV - Audienta generala 28.07.2014
 • Publicat de Avocat Cristina VELESCU
 • August 3rd, 2014
 • Despre Aparitii media

AlegeTV - Audienta generala 28.07.2014

Adoptarea legilor care permit autorităților să stocheze pentru 6 luni datele de trafic ale utilizatorilor de telefonie și internet a stârnit un val de proteste din partea societății civile. De curând, una dintre legi a fost declarată neconstiotuțională. În această lună însă, parlamentul a adoptat și trimis spre promulgare o lege care permite cumpărarea cartelelor telefonice prepay doar cu buletinul.

Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca

Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca

Hotarare judecatoreasca cu privire la contestarea deciziei de modificare unilaterala a contractului de munca.

Rezervarea catedrei - continuitate in invatamant

Rezervarea catedrei - continuitate in invatamant

Hotarare judecatoreasca cu privire la rezervarea catedrei asigurand continuitatea in invatamant.

Recunoastere diplome Universitatea “Spiru Haret

Recunoastere diplome Universitatea “Spiru Haret"

Hotarare judecatoreasca cu privire la recunoasterea diplomelor eliberate de Universitatea “Spiru Haret".

Avocat Cristina VELESCU - Blog
Hey There!
What is This?

Vizitatori unici 0024860 din august 2014